Bolivia - Hartat gjeografike në Bolivisë

Tags

Bolivia - Hartat gjeografike në Bolivisë 

Republika e Bolivisë, të quajtur pas Simon Bolivar, është një vend pa dalje në det në qendër Amerikën e Jugut. Ajo kufizohet nga Brazili në veri dhe në lindje, Paraguai dhe Argjentina në jug, dhe Kili dhe Peru në perëndim. Nga 1839 Sucre ishte selia e qeverisë deri kryeqyteti administrativ u zhvendos në La Paz në 1898. Sucre mbetet kryeqyteti kushtetuese dhe selia e Gjykatës Supreme (Corte Suprema de Justicia).

Bolivia - Hartat gjeografike në Bolivisë
Bolivia - Hartat gjeografike në Bolivisë
Bolivia - Hartat gjeografike në Bolivisë
Bolivia - Hartat gjeografike në Bolivisë
Bolivia - Hartat gjeografike në Bolivisë
Bolivia - Hartat gjeografike në Bolivisë
Bolivia - Hartat gjeografike në Bolivisë
Bolivia - Hartat gjeografike në Bolivisë
Bolivia - Hartat gjeografike në Bolivisë
Bolivia - Hartat gjeografike në Bolivisë
Bolivia - Hartat gjeografike në Bolivisë
Bolivia - Hartat gjeografike në Bolivisë
www.klimanaturali.org