Shqipëria - Ndarjet administrative-territoriale të Shqipërisë

Ndarjet administrative-territoriale të Shqipërisë

Shqipëria është e ndarë në 12 qarqe dhe përbëhet nga 36 rrethe, 65 bashki dhe 309 komuna. Kjo ndarje është e miratuar nga Kuvendi me ligjin Nr. 8653, datë 31.07.2000 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”. 

Qarku Elbasanit
Qarku Elbasanit
Qarku i Beratit
Qarku i Beratit
Qarku i Dibrës
Qarku i Dibrës
Qarku i Durrësit
Qarku i Durrësit
Qarku i Fierit
Qarku i Fierit
Qarku i Gjirokastrës
Qarku i Gjirokastrës
Qarku i Korçës
Qarku i Korçës
Qarku i KukësitQarku i Kukësit
Qarku i Lezhës
Qarku i Lezhës
Qarku i Shkodrës
Qarku i Shkodrës
Qarku i Tiranës
Qarku i Tiranës
Qarku i Vlorës
Qarku i Vlorës
www.klimanaturali.org