Tirane, Kryeqyteti i Shqipërisë

Tirane, Kryeqyteti i Shqipërisë

Tirana është kryeqyteti dhe qyteti më i madh i Republikës së Shqipërisë. Ajo u themelua në 1614 nga Sulejman Pasha dhe u bë kapital në vitin 1920. Tirana është edhe kryeqyteti i rrethit të Tiranës dhe qytetit të Tiranës. 

Tirane, Kryeqyteti i Shqipërisë
Tirane, Kryeqyteti i Shqipërisë
Tirane, Kryeqyteti i Shqipërisë
Tirane, Kryeqyteti i Shqipërisë
Tirane, Kryeqyteti i Shqipërisë
Tirane, Kryeqyteti i Shqipërisë
Tirane, Kryeqyteti i Shqipërisë
Tirane, Kryeqyteti i Shqipërisë
www.klimanaturali.org