Vozili: Albania: Republika Shqipërisë

Vozili: Albania: Republika Shqipërisë

#VOZILI: ALBANIA: REPUBLIKA SHQIPËRISË
Vozili smo se relativno blizu obale